Board Of Trustees

Shri. Purushottam Ramraje Jagtap

Shri. Purushottam Ramraje Jagtap

President
Shri. Shailesh Pandharinath Raskar

Shri. Shailesh Pandharinath Raskar

Vice- President
Shri. Rajendra Nanaso Yadav

Shri. Rajendra Nanaso Yadav

Managing Director and Treasurer
Shri. Bharat T. Khomane

Shri. Bharat T. Khomane

Secretary
Shri. Mahendra Kashinath Kakade

Shri. Mahendra Kashinath Kakade

Trustee
Shri. Laxman Gangaram Gophane

Shri. Laxman Gangaram Gophane

Trustee
Shri. Uttam Mahadevrao Dhumal

Shri. Uttam Mahadevrao Dhumal

Trustee
Shri. Siddharth Udaykumar Gite

Shri. Siddharth Udaykumar Gite

Trustee
Shri. Dilip Appaso Thopate

Shri. Dilip Appaso Thopate

Trustee
Shri. Daulat Baburao Salunkhe

Shri. Daulat Baburao Salunkhe

Trustee
Shri. Namdev Rajaram Shingate

Shri. Namdev Rajaram Shingate

Trustee
Shri. Vishal Ramdas Gaikwad

Shri. Vishal Ramdas Gaikwad

Trustee
Shri. Sangramsinh Madhavrao Raje-Nimbalkar

Shri. Sangramsinh Madhavrao Raje-Nimbalkar

Trustee
Shri. Sunil Narayan Bhagat

Shri. Sunil Narayan Bhagat

Trustee
Shri. Lalaso Dhananjay Malshikare

Shri. Lalaso Dhananjay Malshikare

Trustee
Shri. Sachin Jawaharlal Khalate

Shri. Sachin Jawaharlal Khalate

Trustee
Shri. Mohan Balkrushna Jagtap

Shri. Mohan Balkrushna Jagtap

Trustee
Shri. Shantaram Shivaji Kapare

Shri. Shantaram Shivaji Kapare

Trustee
Shri. Kishor Dharmraj Bhosale

Shri. Kishor Dharmraj Bhosale

Trustee
Shri. Dadaso Chandarrao More

Shri. Dadaso Chandarrao More

Trustee
Sou. Rutuja Rajendra Dhumal

Sou. Rutuja Rajendra Dhumal

Trustee
Sou. Hirabai Uttam Wayal

Sou. Hirabai Uttam Wayal

Trustee
Shri. Mahesh Mahadev Rane

Shri. Mahesh Mahadev Rane

Trustee
Shri. Ganesh Nivrutti Chandgude

Shri. Ganesh Nivrutti Chandgude

Trustee
Shri. Lalaso Eknath Nalawade

Shri. Lalaso Eknath Nalawade

Trustee